Generalforsamling 2019

Lørdag 30. marts 2019 kl. 13.00 – 15.00

Wieth-Knudsen Observatoriet
Margot Nyholms Vej 19
3220 Tisvildeleje

Ordinær generalforsamling i kredsen om Wieth-Knudsen Observatoriet

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af referat fra forrige kredsgeneralforsamling.
  3. Formandens beretning om observatoriets drift og kredsens øvrige virksomhed.
  4. Godkendelse af kredsens regnskab for forrige kalenderår.
  5. Gennemgang af kredsens driftsbudget for indeværende år.
  6. Andre planer for de kommende år
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant blandt de i Gribskov kommune fastboende kredsmedlemmer.
  9. Eventuelt

Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger:

2017: lørdag den 25. marts 2017 kl. 17.00 – 18.00 i observatoriet.

Se referat, formandsberetning og regnskab/budget (i bestyrelsdesmødereferat)

2016:

Se referat, beretning og regnskab/budget

2015:

Se referat fra generalforsamlingen april 2015

Se formandens beretning generalforsamling 2015

Se WKO-regnskab for 2014 samt budget for 2015

2014:

Se referat af ordinær generalforsamling marts 2014.
Se referat af ekstraordinær generalforsamling juni 2014.

2013:

Se WKO-regnskab for 2013 samt budget for 2014.