Tycho Brahes Supernova fra 1572

Foredragsrækken Efterår 2022 – ‘Tycho Brahes Supernova fra 1572’

I efteråret 2022 fejrede vi 450-års jubilæet for Tycho Brahes opdagelse af en supernova i stjernebilledet Cassiopeia 11. november 1572 fra Herrevad i Skåne. I denne forelæsningsrække havde vi samlet en stjernerække af eksperter, der kunne belyse omstændighederne omkring og betydningen af Tycho Brahes opdagelse. Vi så på, hvordan Tycho Brahes supernova ser ud i dag samt belyste, hvad forskningen i disse såkaldt termonukleare supernovaer i dag særligt er fokuseret på. Foredragene bestod af:
  1. Helge Kragh: Astronomien på Tycho’s tid
  2. Bertil Dorch: De Stella Nova og Tycho Brahe’s andre bevarede skrifter
  3. Maximilian Stritzinger: Forskning i termonukleare supernovaer i dag
  4. Desiree Della Monica Ferreira: Supernovaresten efter Tycho’s supernova og andre supernovarester observeret i røntgenstråling
  5. Charles Steinhardt: Type la-supernovaer og kosmologien