Tidligere arrangementer

Links til allerede afholdte arrangementer

De seneste er vist øverst. Listen er ikke komplet.

Billedet viser Andreas Mogensen, der spiser sammen med Ewa Pedersen fraKøbenhavns Astronomiske Forening, Julie Søgaard fra Astronomisk Selskab og Peder Danielsen fraAstronomisk Forening for Køge Bugt ved foredragsarrangementet i februar 2016. De tre foreninger afholdt arrangementet i fællesskab.