Spektroskopi-kursus på Kolding Uddannelses Center

Kursus er arrangeret af Knud Strandbæk, Stella Nova Observatoriet i et samarbejde med Lothar Schanne fra Fachgruppe Spektroskopie, VdS – Vereinigung der Sternfreunde

Link: http://spektroskopie.fg-vds.de/

Kurset er en gentagelse/fortsættelse af et tilsvarende kursus i 2012, men vi vil gå dybere alt efter deltagernes indsigt i emnet. Kurset afholdes på tysk, men Lothar forstår og taler også engelsk. Hvis der er sproglige problemer klarer vi også dette ved lige at oversætte dette til dansk. Ved kurset i 2012 gav dette ingen problemer.

Kursus tilbydes til medlemmer af Amatør-Astronomisk Forening og Astronomisk Selskab samt undervisere og andre interesserede.

Kursusafgift: Kr. 285,-. Der ydes tilskud til medlemmer af de nævnte foreninger. Hertil kommer udgift til mad og drikkevarer.
Undertegnede er også behjælpelig ved at anvise overnatningsmuligheder.

Tilmelding og yderlige oplysninger:
Knud Strandbæk
E-mail: knud (at) stella-nova (dot) net  — (husk at indsætte tegn i stedet for parentes og @ og .)
Mob: 4040 3700

Læs program

Beskrivelse af spektroskopiens betydning