Solsektionen

Historie og formål:
Solsektionen blev oprettet i slutningen af 1997 og er for alle med interesse for Solen og fænomener med tilknytning hertil.

Observationer

Disse kan opdeles i to hovedområder:
a) Kikkertobservationer af Solen. Især solpletter, herunder position, struktur, udvikling og bestemmelse af solpletrelativtallet. Observationer af andre fænomener som fakler, flares og protuberanser.
b) Nordlys og geomagnetisme. Hyppighed, struktur og position af nordlys. Målinger af de tilhørende magnetiske forstyrrelser med magnetometer.
Medlemmerne udveksler erfaringer om instrumenter og observationer, herunder såvel visuelle som fotografiske. Sektionen beskæftiger sig ikke kun med at lave systematiske observationer. Folk der kun kigger lejlighedsvis for fornøjelsens skyld er også velkomne.

Andre aktiviteter

Indsamling af informationer om Solen og sol-jord fysik bl.a. fra Internettet og fra tidskrifter. Dette udgør, på grund af den enorme informationsmængde, en stor og interessant arbejdsmark, med behov for strukturering. Vi vil også samarbejde med organisationer i andre lande.

Formidling

Internt ved nyhedsbreve og til andre medlemmer af Astronomisk Selskab via foreningens blog Astro-Forum. Eksternt til skoler og offentligheden i almindelighed.
Medlemsskab:
Gratis for alle medlemmer af Astronomisk Selskab. Et mindre kontingent kan dog komme på tale, hvis omfanget af nyhedsbreve gør det nødvendigt.

Sektionsleder:
Sven Ove Thimm
Vestervang 17, Astrup
9800 Hjørring
Telefon: 9896 5323
e-mail: sven.ove.thimm@skolekom.dk