Sektionen for variable stjerner

I dag har vi en aktiv og levende sektion, hvor vi nu er i alt 16 medlemmer. Vi holder møde to gange årligt. Da vi bor rundt om i landet, holder vi vore møder på Kolding Bibliotek. Det ligger centralt i midten af landet så vi alle har nogenlunde lige langt. Samtidigt har vi  adgang til internet og projektor, hvilket er uundværlig i vores arbejde.

En variabel stjerne er som navnet siger en stjerne, hvis lysstyrke varierer. Der kan være en lang række årsager til lysvariationen. Nogle af de almindeligste typer variable stjerner er:
  • Pulsationsvariable stjerner, der skiftevis udvider sig og trækker sig sammen.
  • Formørkelsesvariable, der består af to stjerner, der kredser om hinanden og i banen kommer til at skygge for hinandens lys.
  • Novaer og supernovaer hvor der sker udbrud af forskellig art i stjernen.

De variable stjerner er videnskabeligt vigtige – de spiller en stor rolle for vores viden om så forskelligartede emner som afstandsforhold i Universet, måling af stjerners masse og størrelse, undersøgelser af stjerners opbygning og udvikling, påvisning af exoplaneter og meget andet.

For den observerende amatørastronom spiller det en rolle at de variable stjerner ofte er lysstærke nok til at kunne observeres med beskedent udstyr. Deres lysstyrke varierer ligeledes ofte så meget at den er nem at få øje på.

I perioden omkring årtusindeskiftet eksisterede Astronomisk Selskabs Sektion for Variable Stjerner slet ikke. Efter en konflikt i 1990’erne mellem den daværende sektionsleder og bestyrelsen, udmeldte sektionslederen sig af selskabet og sektionen forsvandt.

I maj 2008 tog jeg derfor initiativ til at samle en lille flok amatørastronomer, der havde samme interesse for variable stjerner som jeg selv, for at prøve at genoplive sektionen.

I dag har vi en aktiv og levende sektion, hvor vi nu er i alt 16 medlemmer. Vi holder møde to gange årligt. Da vi bor rundt om i landet, holder vi vore møder på Kolding Bibliotek. Det ligger centralt i midten af landet så vi alle har nogenlunde lige langt. Samtidigt har vi  adgang til internet og projektor, hvilket er uundværlig i vores arbejde.

Medlemmernes interesser er meget forskellige og der arbejdes både med visuelle observationer og med fotometer og CCD-optagelser.  Det handler meget om at lære af hinanden, både når det gælder praktiske ting med kikkert eller kuppel, eller når det handler om teoretiske problemer omkring de forskellige typer af variable stjerner.

Alle der har lyst til at deltage i arbejdet er meget velkommen. Jeg så meget gerne at vi fik nogle unge mennesker med i arbejdet.  Send blot en mail til mig og du er med i vores gruppe. Vi skal nok hjælpe nybegyndere i gang med arbejdet.
En stor del af medlemmerne af sektionen indsender observationer til American Association of Variable Star Observers (AAVSO). Det foregår direkte via AAVSO’s hjemmeside. Her henter vi kort og data om de variable stjerner. Samtidig kan vi se vore egne observationer sammen med alle andre amatørastronomers observationer over hele verden. I sandhed et globalt fællesskab!

 

Sektionsleder

Knud Strandbæk
Mail: knud@astronomisk.dk
Mobil:  +45 4040 3700