Sektionen for småplanetokkultationer

SOSA

Sektionsleder
Mogens Blichfeldt
Randersvej 90
Bendstrup
8544 Mørke
tlf. 86 99 77 07
E-mail: mogbli@ma-net.dk

Hjemmeside, der indeholder mange links og oplysninger om “SOSA” ‘s aktiviteter (navnlig “siderne 5 til 16”):  http://www.mblichfeldtastro.dk/