Referat af bestyrelsesmøde 9. februar 2019

Referat fra WKO’s bestyrelsesmøde den 9. Feb. 2019.
Dagsorden:
1. Planer for anskaffelser og vedligehold.
2. Planlægning af arbejdsweekender.
3. Budget for 2019.
4. Generalforsamling 2019.
5. Eventuelt
Tilstede var Michael Quaade og Steffen Lindemann. Afbud fra Peter Zethner-Møller og Johan Fynbo.
1.
Vedligehold og anskaffelser i både 2017 og 2018 har været på et minimum pga. forskellige personlige forhold for de personer som har været boldholder. Derfor er der for 2019 besluttet at udføre følgende:
  •  Male udvendig træ. Det påregnes her at benytte en professionel maler, da vi ikke kan se at der er mandskab nok til at dette kan udføres til en fornuftig kvalitet i en arbejdsweekend.
  •  Omdanne soveværelses fra de to nuværende senge til køjesenge, så det er muligt at overnatte 4 personer uden at skulle flytte møbler i stuen og lægge madrasser på gulvet (dette skåner også madrasserne for kondens fugt fra et koldt gulv, dette har taget livet af to af de ældste madrasser).
  •  Anskaffe en miljørigtig ovn og foring af skorsten. For nuværende bruger ovnen uforholdmæssigt meget brænde for at afgive den nødvendige varme. El-varmen er ikke nok til at holde en behaglig temperatur i de koldeste månedere.
  •  Kikkert vedligehold. Dette er i første omgang at forlænge gaffelarmene og hæve kikkerten så man kan benytte det digitale kamera uden at kameraet støder mod gaflen ved observation af ting der står højt på himmelen.
  •  Reperation af hjul på kuplen. Det ene hjul er i stykker og de andre kunne godt trænge til nye lejer.
2.
Vi planlægger to arbejdsweekender, en i foråret og en i efteråret.
Den i foråret er det primært haven og efteråret er det huset.
Vi er klar over at vi måske ikke kan samle et stort mandskab så planerne for disse weekender bliver ikke omfattende, men det nødvendige der skal laves.
3.
Budgetforslag til debat på observatoriets generalforsamling 30. marts og AS generalforsamling  27. april. Findes også som Libre Office regneark.
WKO-Budget 2019
UdgifterIndtægter
WKO-driftudgifter
Skatter og afgifter m.m. Gribskov kommune25.000
Vand og afledning2.500
El15.000
Telefon og Internet5.000
Forsikring, grundejerforening12.000
Flack2.300
Anskaffelse/vedligehold26.000
Udgifter til arrangementer2.500
Transport, arrangementer, åbnet hus m.m.7.500
Bestyrelsesmøder2.500
Generalforsamling1.500
WKO-driftudgifter, I alt101.800 
WKO Udgifter til instrumenter og udstyr
Radioteleskop3.000
Teleskop 40 cm20.000
Nye overnatnings muligheder10.000
WKO Udgifter til instrumenter og udstyr, ialt33.000
WKO Eksterne tilskud og indtægter
Tilskud, Gribskov kommune34.000
Tilskud, Wieth-Knudsen Fonden30.000
Andre indt. Arrangementer, obs.-leje m.m.2.500
WKO Eksterne tilskud og indtægter, I alt 66.500
WKO Udgifter ialt.134.800 
WKO Indtægter, ialt. 66.500
WKO resultat. Overskud/Underskud 68.300
Kontrol134.800134.800
4.
Det er planlagt til Lørdag den 30/3.
Dagsorden vil være ifl. vedtægterne og blive meddelt via e-mail til kredsens medlemmer i starten af Marts 2019.
5.
  • Michael medelte at han, nu da han er bosiddende i Gribskov kommune, stiller op som formand for WKO. Han har tidligere meldt dette til bestyrelsen, hvor det er modtaget positivt.
  • Steffen fortalte at vores facebook side har stor opmærksomhed og når omkring 150-200 personer per opslag. Vi vil fortsætte med aktivt at bruge denne kanal
  • Michael vil forfatte en månedeligt opdatering med hvad der sker i den aktuelle måned. Det vil også komme på wko.dk og som mail til interesserede, naturligvis med behørig mulighed for at afmelde disse mails.
  • Vi har haft en ekstraordinær lang periode hvor vejret har drillet åbent hus arrangementerne, faktisk har vi sidst haft åbent den 27. Oktober. Vi talte om, om vi skulle forsøge os med et spontant åbent hus når vi oplever disse perioder. Første gang bliver fredag 15. februar. Dette skal også ses i lyset at facebook kanalen er en hurtig måde at få sådan en begivenhed ud til folk der kunne tænkes at komme. Vi vil bruge facebook og wko.dk når/hvis vi laver denne spontane aften.