Planeten Saturn

Planeten Saturn

Planeten Saturn ses lavt på sydhimlen i den korte sommernat. Den lyser så kraftigt på himlen, så de kan ses om sommeren, hvor de lyse nætter ellers gør det svært at se de mere lyssvage objekter.

Set gennem en astronomisk kikkert er Saturn et fascinerende syn. Selv en ganske lille stjernekikkert gør det muligt at se planetens karakteristiske ringsystem. De synlige ringe er omkring 280 000km i diameter. Tykkelsen på ringene er noget sværere at måle og forskellige dele af ringene er nok heller ikke lige tykke. Der er målinger, der tyder på at de tyndeste dele af ringene kan være helt ned til kun tyve meter. Under alle omstændigheder er de langt tyndere i forhold til deres udstrækning end f.eks. et stykke papir. Ringene består af små is- og klippeblokke.

Saturn selv er omkring 120 000km i diameter, ni gange så stor som Jorden. Den er ligesom Jupiter hovedsagelig opbygget af de lette gasser brint og helium og har ingen fast overflade. Det, vi ser som overfladen er i virkeligheden skyer i planetens ydre dele. I en kikkert kan man også se de største af Saturns over 60 måner. De fremtæder som stjerner i nærheden af planeten. Saturns største måne Titan er godt 5000km i diameter, den er større end planeten Merkur.

I disse år ses Saturns ringe i nogenlunde samme vinkel som på dette billede, der er optaget med Hubble rumteleskopet i oktober 2000. Foto: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).
I disse år ses Saturns ringe i nogenlunde samme vinkel som på dette billede, der er optaget med Hubble rumteleskopet i oktober 2000. Foto: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).