Jagten på jordlignende planeter

Videnskabskronik: Jagten på jordlignende planeter
Inden for en årrække bør vi se de første målinger, som viser tegn på biologisk aktivitet på en fjern exoplanet.

I den tynde og klare luft i Chiles Atacamaørken ligger det 3 km høje bjerg Cerro Armazones, hvor Det Europæiske Sydobservatorium (ESO) – med dansk deltagelse – netop er begyndt opførelsen af det, som om ti år bliver verdens største teleskop, E-ELT (European Extremely Large Telescope).

Artiklen, der er skrevet af Hans Kjeldsen professor i astronomi ved Aarhus
Universitet og tilknyttet Stellar Astrophysics Centre (SAC) kan læses på Politikens hjemmeside vis følgende link: http://politiken.dk/viden/ECE2559704/videnskabskronik-jagten-paa-jordlignende-planeter/