Indkaldelse til generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Astronomisk Selskab.

Dato​: ​Lørdag d. 5. september
Tid​: Kl. 12:00, generalforsamling fra kl. 13:30
Sted: Jagtvej 155A, 2200 København, Niels Bohr Bygningen, undervisningslokale nr. 01.2.I.158

Program:
Kl. 12-13: ​Foredrag (nærmere info følger)
Kl. 13-13.30: Frokost
Kl. 13.30-16: Generalforsamling, se agenda nedenfor
Kl. 16-17: ​Foredrag (nærmere info følger)

Tilmelding:
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men af hensyn til
frokost bedes man tilmelde sig senest d. 1/9-2020 via mail til
andreas.kjaer.dideriksen@astronomisk.dk med “GF 2020” i emnefeltet.
Husk at notere eventuelle specialdiæter.

Covid-19:
Til generalforsamlingen har vi lånt et undervisningslokale i Niels Bohr Bygningen. For
at få lov til at bruge lokalet af KU skal alle deltagerne ved generalforsamlingen
skrive under på, at de vil overholde Corona-retningslinjerne.

https://www.science.ku.dk/uddannelser/retningslinjer-i-forbindelse-med-corona/Corona_retningslinjer_for_ad_hoc_booking.PDF

Dagsorden, generalforsamling:

-Valg af dirigent og referent.

-Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling.

-Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne
år.

-Beretning fra sektioner og udvalg.

-Kassererens beretning for det reviderede regnskab.

-Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og
fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.

-Indkomne forslag.

-Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år samt et bestyrelsesmedlem for et år *

-Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år. **

-Valg af formand for ét år.***

-Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét
år. ****

-Eventuelt.

* Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Lynggaard og Johan Fynbo er på valg og genopstiller. Majken Brahe Ellegaard Christensen udtræder af bestyrelsen. Peter Stub Jørgensen stiller op til bestyrelsen.

** Bestyrelsessuppleanter: ​Peter Andreassen genopstiller og Michael Quaade genopstiller ikke.

*** Formand: Andreas Kjær Dideriksen stiller op som formand.

**** Revisorer: ​Steen Lærke og Marianne Lynæs Larsen genopstiller
Revisorsuppleanter​: ​Jette Cyron og Karsten Klindt-Jensen genopstiller

Vel mødt!

Venlig hilsen
bestyrelsen i Astronomisk Selskab