Hjemløse sider

Her kommer en række sider jeg gerne vil have hjælp til at placere i den øvrige menustruktur. STB.