Astronomisk Selskabs generalforsamling 2018 – indkaldelse

Astronomisk Selskab holder generalforsamling
Lørdag 14. april 2018 kl. 13 på

Ny Gammelsø Bed&Breakfast
Grønsundvej 251
Damsholte
4780 Stege

Program for dagen

10:00-12:30: Dark Sky Park Møn. Foredrag med Tom Axelsen
12:00-13:00: Frokost på foreningens regning
13:00-16:00: Generalforsamling
16:00-17:00: Damsholte Observatoriet med Ole Ørsted.
17:00-18:30: Aftenens stjernehimmel med Michael Quaade.
18:30-20:30: Aftensmad for egen regning
21:00-23:00: Observationer.

Hvis det er overskyet bortfalder de tre sidste af ovenstående punkter.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling 16. september 2017.
 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år.
 4. Beretning fra sektioner og udvalg.
 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab. Se Regnskab for 2017
 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.  Se AS og WKO budget 2018
 7. Indkomne forslag. De skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før.
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år. Peter Zethner-Møller er på valg.
 9. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år.
 10. Valg af formand for ét år. Majken Brahe stiller op igen.
 11. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år.
 12. Eventuelt.

Generalforsamlingen i 2018 finder sted i Dark Sky Community på Møn. Vi har valgt en dag, der ligger tæt på nymånen den følgende mandag. Efter generalforsamlingen kan man overnatte og opleve nattemørket i et område, hvor der er mørkere end vi er vant til.

Damsholte Observatorium er nok Danmarks nyeste observatorium med offentlig adgang. Det er bl.a. udstyret med en 23cm Celestron CPC-11″ Schmidt-Cassegrain kikkert. Se mere på websiden: damobs.dk

Desværre er det jo sommertid og tæt på de lyse nætter, så vi må vente nogle timer på det dybe nattemørke. Solen går ned 20:11 og det borgerlige, nautiske og astronomiske tusmørke varer henholdsvis til 20:53, 21:41 og 22:39