Ekstraordinær generalforsamling 2017

Ekstraordinær generalforsamling i Astronomisk Selskab

lørdag 16. september 2017

på:

Dark Cosmology Centre
Juliane Maries Vej 30
2100 København Øe

Program for dagen:

13.00: Generalforsamling
14:00 Tom Axelsen: Dark Sky Park Møn

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling.
  3. Bekræftelse af vedtægtsændring
  4. Eventuelt.

Vedtægstændringerne, der blev foreløbig besluttet ved den ordinære generalforsamling 22. april og skal bekræftes ved den ekstraordinære generalforsamling 16. september, fremgår af dette uddrag af referatet herfra:

§ 9 stk. 3 forslås ændret til (ændring markeret med fed skrift):

§9 stk 3: Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel, enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlge medlemmer, på foreningens hjemmeside, eller e-mail/andre relevante elektroniske medier.

Udover dette ønsker bestyrelsen en ændring af foreningens økonomiske status,
således at den ved særlige anledninger kan aflønne medarbejdere.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan læses her.