Privatlivspolitik

Dataansvar

Astronomisk Selskab behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan Astronomisk Selskab behandler dine data.

Astronomisk Selskab er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Astronomisk Selskab sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Astronomisk Selskabs ansatte og af medlemmerne af bestyrelserne for Astronomisk Selskab. I det omfang data deles med eksterne leverandører, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Astronomisk Selskab sikrer fair og transparent databehandling. Når Astronomisk Selskab beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser Astronomisk Selskab dig om, hvilke data Astronomisk Selskab behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Astronomisk Selskab anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Kategorier for behandling af persondata

Astronomisk Selskab anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De kategorier af databehandling, Astronomisk Selskab anvender, omfatter:

– Cookies på hjemmesiden

Der registreres et unikt ID, IP-nummer, geografisk placering, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon samt dit samt hvilke sider du klikker på (interesser).

– Almindelige personoplysninger

Ved medlemskab registreres der et medlemsnummer, navn, fødselsdato, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. betalingsoplysninger (registrerings- og kontonummer)

Ved gruppebesøg o lign. ydelser registreres der kontaktdata (navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt evt. EAN-nummer) på den institution eller privatpersoner, der står bag tilmeldingen til og evt. købet af denne ydelse.

Formål

Astronomisk Selskab indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Herunder ved:

– Indmeldelse og kontingentopkrævning – og betaling

– Udsendelse af tidsskriftet KVANT

– Kommunikation gennem nyhedsbreve vedr. foredrag, indkaldelse til generalforsamling og andre af foreningens aktiviteter

– Cookies på hjemmesiden

Astronomisk Selskab behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til disse formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os og derfor indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for Astronomisk Selskabs forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, Astronomisk Selskab behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Samtykke

Astronomisk Selskab beder om dit samtykke, inden Astronomisk Selskab behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Astronomisk Selskab har et lovligt grundlag for at indhente dem. Astronomisk Selskab oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Astronomisk Selskab videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Sletning

Astronomisk Selskab sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Persondata på medlemmer eller købere af ydelser slettes 5 år efter sidste kontingentbetaling eller køb.

Sikkerhed

Astronomisk Selskab har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Astronomisk Selskab har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Der benyttes kun software uden kendte sikkerhedshuller og Astronomisk Selskab sørger løbende for at holde vores software opdateret.

Ved ansættelse af nye medarbejdere og tilknytning af nye bestyrelsesmedlemmer gennemgås denne privatlivspolitik og IT-sikkerhedspolitikken samt de standardprocedurer, der er knytte til disse. Dette gøres for at indskærpes hvordan den enkelte medarbejder/det enkelte bestyrelsesmedlem skal agere ift. Astronomisk Selskabs interne sikkerhedsprocedurer.

Brug af cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

astronomisk.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

astronomisk.dk indeholder cookies fra tredjeparter. Det drejer sig Google Analytics og Addthis.com

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Astronomisk Selskab behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Astronomisk Selskab anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Astronomisk Selskab opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Astronomisk Selskab videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Astronomisk Selskab. Vores kontaktoplysninger finder du til sidst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Astronomisk Selskab behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Astronomisk Selskab have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Astronomisk Selskab indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Astronomisk Selskab, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Astronomisk Selskab, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Astronomisk Selskab for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Klager om vores datahåndtering kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Julie Søgaard

Adresse: Finsensvej 125, 1. tv, 2000 Frederiksberg

Telefonnr.: 40380363

Mail: js@astronomisk.dk

Website: www.astronomisk.dk

 

Denne politik er sidst opdateret d. 23. maj 2018