Kvant – Tidsskrift for Fysik og Astronomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsskriftet Kvant udkommer med fire numre om året. Bladet er Astronomisk Selskabs skriftlige meddelelseskanal til medlemmerne. Det indeholder nyt fra forskningens frontlinie inden for astronomi, fysik og beslægtede fagområder.Artiklerne er som hovedregel skrevet af foskere ved danske universiteter.

Kvant udgives i samarbejde med Dansk Fysisk SelskabDansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens udbredelse. Se mere om bladet på www.kvant.dk.

 

Det astronomiske stof i bladet redigeres af:

Steen Lærke
Hegnsvang 4
2820 Gentofte
tlf. 2042 0069
email: astro@kvant.dk