Instrumentpuljen

Astronomisk Selskab ejer en række teleskoper og andre instrumenter, som medlemmer kan låne. Man kan låne et instrument op til et år ad gangen. Herefter skal man returnere det. Det er muligt at søge om forlængelse, hvis ikke et andet medlem ønsker at låne det eller hvis foreningen ikke af anden årsag ønsker det retur.

Liste over instrumenter

Herunder kan man se, hvilke instrumenter Astronomisk Selskab råder over, om de er udlånt og i så fald senest af hvem og hvornår.

25 cm Meade LX10 Schmidt-Cassegrain

16. april 2005 – Opbevares på WKO

20 cm F:10 Meade LX3 Schmidt-Cassegrain, eksemplar 1

3. marts 2013 – Brugt til solkikkert sammen Lunt LS152THa på WKO.

20 cm F:10 Meade LX3 Schmidt-Cassegrain, eksemplar 2

18. januar 2003 – lånt af tidligere medlem i Vedbæk. Instrumentet er ved at blive lokaliseret.

20 cm F:5 Lichtenknecker / Eckhardt Alt Newton reflektor

På vores lager i Valby.

6 cm F:15 Unitron refraktor, eksemplar 1
i kasse med
6 cm F:15 Unitron refraktor, eksemplar 2

På vores lager i Valby.

6 cm F:15 Unitron refraktor, eksemplar 3

På vores lager i Valby

10 cm F:15 Unitron refraktor

3. november 2019 – udlånt til medlemsnr. 2640, Hedehusene.

6.3 cm F:13 Zeiss Jena Telemator, eksemplar 1

8. marts 2000 – opbevares på WKO.

6.3 cm F:13 Zeiss Jena Telemator, eksemplar 2

9. oktober 2005 – udlånt til medlemsnr. 4287, Dyssegård.

7 cm Heidenhahn protuberanskikkert

På vores lager i Valby.

Optec SSP-3 fotometer, eksemplar 1

2010 – udlånt til medlem af Sektionen for Variable Stjerner – medlemsnr. 4942.

Optec SSP-3 fotometer, eksemplar 2

Årstal ukendt – udlånt til Sektionen for Variable Stjerner.

Kontakt

Ønsker du at låne et instrument?
Kontakt bestyrelsesmedlem Peter Stub Jørgensen på 2066 6375 eller kasserer@astronomisk.dk

Instrumentpuljens hjemsted er et sikret lager i Valby ved København. Som udgangspunkt må låner selv stå for afhentning af instrumentet efter aftale.