Generalforsamling 2014

Indkaldelse til Generalforsamling i Astronomisk Selskab

lørdag den 26. april 2014

Sted:
Institut for Fysik for Astronomi (IFA),
Ny Munkegade 120,
8000 Århus C.

Program:

Kl. 11.00: Foredrag (på engelsk) ved Associate Professor, Max Stritzinger (IFA): ”Core-collapse supernovae: Discovery and follow-up observations”.

Kl. 12.00: Frokost i kantinen.

NB: Pris 75,- kr. (excl. drikkevarer). Tilmelding påkrævet til kasserer Steen Traberg-Borup på email: steen@traberg-borup.dk — senest onsdag den 23. april 2014.

Kl. 13.00: Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 6. april 2013. (Referatet kan ses her).
 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år. Beretningen kan ses her.
 4. Beretning fra sektioner og udvalg. (Astrofoto, Ildkugle, Meteor, Okkultationer, Variable stjerner, Instrumentsektionen)
 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab. Regnskabet fremlægges ved generalforsamlingen og kan ses her.
 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. Budgettet fremlægges ved generalforsamlingen.
 7. Indkomne forslag. (Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne).
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år. Johan Fynbo og Søren K. Lynggaard er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Johan Fynbo og Søren K. Lynggaard.
 9. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Berg Nielsen og nyvalg af Mikkel Lund.
 10. Valg af formand for ét år. Bestyrelsen foreslår Johan Fynbo.
 11. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Lærke og Bent Schou som revisorer og valg af Birgit Fejerskov som første revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen 26. april 2014 kan læses her.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan læses her.