Solobservation på stranden

Dato:
16/07/2016

Tid:
11:00 – 15:00

Sted:
Gilleleje Veststrand

Kategori:

Solobservation lørdag 16. juli aflyst på grund af overskyet vejr

Wieth-Knudsen Observatoriet stiller op på stranden med den dobbelte solkikkert.

Solobservation på Veststranden vedd Gilleleje i juli 2015.
Solobservation på Veststranden ved Gilleleje i juli 2015.

Kikkerterne er forsynet med filtre, så man uden fare for øjnene kan se på Solen. De to kikkerter har hver sin type filter og viser forekellige dele af Solen.

Fuld-spektrum filtret på den blå kikkert
Filtret på den blå kikkert er et fuld-spektrum filter, der lader alle bølgelængder slippe igennem. Det  dæmper lyset, så  kun en hundredetusindedel af Solens lys,  der når frem til øjet.

Et fuld-spektrum filter viser kun fotosfæren, det dybeste lag i solens atmosfære. Det er herfra at størstedelen af Solens lys udsendes. Her kan man bl.a. se solpletter. Solpletterne er mørke områder på soloverfladen. De opstår ved at magnetiske fænomener transporterer energi væk fra fotosfæren og køler den af, så den i solpeltterne har en temperatur på 4000-4500K i stedet for fotosfærens normale 5800K. Det er temperaturforskellen, der får dem til at virke mørke i sammenligning med resten af solskiven.

Fuld-spektrum filter er anbragt foran teleskopets objektiv. Det viser Solen i en orange farve. Det er en effekt af filtret og viser ikke Solens rigtige farve.

Hα smalbåndfiltret på den hvide kikkert
Dette filter lader kun lys med en bølgelængde på 656nm, der svarer til Hα spektrallinien fra brint, slippe igennem. Vores øjne opfatter det lys som rødt, så Solen fremtræder med en smuk dybrød farve. Det skarpe lys fra fotosfæren  med netop denne bølgelængde absorberes af brintatomer i kromosfæren,   det lag i solatmosfæren, der ligger lige over fotosfæren. Derfor er fotosfæren ikke så dominerende i Hα lys som i hvidt lys.

Kromosfæren lyser væsentlig svagere end fotosfæren, men det meste af dens lys udsendes netop i Hα spektrallinien.  Ved en total solformørkelse ser det sidste af solranden, der forsvinder bag Månen rødt ud. Det er det røde Hα lys fra kromosfæren, man ser ved en sådan lejlighed. Kromosfæren viser mere struktur en den ensartede fotosfære og denne struktur er synlig i Hα filtret.  Det er bl.a. muligt at se protuberanser – store buer af svagt lysende materiale, der strømmer langs solens magnetfelt. Protuberanserne fremtræder af og til langs solranden, hvor de ses på baggrund af himlen, der er helt mørk i Hα lys. Man kan også tydeligt se en grynet struktur i kromosfæren, der skyldes konvektionsstrømninger.

Aflyses ved dårligt vejr.

Indlæser kort…