En ny Einstein-ring er opdaget

Astronomerne K. K. Ghosh ved NASA og D. Narasimha ved Tata instituttet i Indien har ved et tilfælde opdaget en såkaldt Einstein-ring, der fremkommer ved at lyset fra en baggrundsgalakse afbøjes af en forgrundsgalakse, som befinder sig på sigtelinjen til baggrundsgalaksen. Sådan en ring kan anvendes til at bestemme forgrundsgalaksens masse, hvis man ellers har kendskab til alle andre galakser nær synslinjen, da disses masser også virker afbøjende på lyset. Baggrundsgalaksen er i dette her tilfælde speciel ved at den har en kvasar i centret. Gravitationslinsen, (forgrundsgalaksen) afbilder kvasaren i mindst 3 billeder. De 2 billeder befinder på ringen i en afstand af 6 buesekunder fra linsegalaksen. Det tredje billede befinder sig kun ca 1 buesekund fra linsegalaksen. Figuren viser Einstein-ringen i falske farver. Ellipsen nær centrum angiver linsegalaksen. Cirklen nær centrum er et billede af kvasaren. A og B angiver de øvrige billeder af kvasaren. Spektre af objekterne viser at kvasaren har en rødforskydning på z = 0.68 (lysets bølgelængde er 68% længere end ved udsendelsen). Linsegalaksen har rødforskydningen z = 0.038. Bølgelængden er kun blevet 3.8% længere end ved udsendelsen. Linsen er en dværgelliptisk galakse, som befinder sig ca. 160 Mpc fra os.

Link til mere info:

http://arxiv.org/abs/0810.3971

Bjarne Thomsen

Institut for fysik og astronomi
Århus Universitet