DANMARK I RUMMET

For medlemmer af Astronomisk Selskab er foredragene betalt via medlemskontingentet.

Astronomisk Selskab afholder regelmæssigt foredrag i København og Aarhus. Foredragene holdes af fagastronomer, som fortæller om de nyeste landvindinger indenfor den astronomiske forskning. Foredragene kan forstås af alle med et elementært kendskab til astronomi.

Tidligere afholdte foredrag

FOREDRAGSRÆKKE FORÅR 2020

Når vi tænker på missioner i rummet falder tankerne oftest på store nationer som USA og det gamle Sovjetunionen, der i en årrække var i kapløb med hinanden for at sende de første satellitter, hunde og mennesker ud i rummet. I dag melder nationer som Indien og Kina sig på banen. Men også her i Danmark har og er vi deltagende i en lang række rummissioner. I denne forelæsningsrække kaster vi lys på Danmarks deltagelse i international rumfart. Vi skal høre om Delfini-missionen, James Webb Space Telescope, Euclid-mission, TESS samt udforskning af Mars. Alle forelæserne er selv danske deltagere i internationale rummissioner.

PROGRAM

Delphini-1, Kbh: 20/1, Aarhus: 27/1
Professor Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet

Mars, Kbh: 17/2, Aarhus: 24/2
Lektor, ph.d. Jens Frydenvang, Københavns Universitet

James Webb Space Telescope, Kbh: 9/3, Aarhus: 16/3 (aflyst)
Seniorforsker, ph.d. Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet

Euclid, Kbh: 30/3 (aflyst), Aarhus: 20/4 (aflyst)
Technology manager, ph.d. Michael I. Andersen, Københavns Universitet

Kepler/K2/TESS, Kbh 27/4 (aflyst), Aarhus 4/5 (aflyst)
Ph.d., postdoc Rasmus Handberg, Aarhus Universitet

Foredrag

Foredragene afholdes i samarbejde mellem Astronomisk Selskab og Folkeuniversiteterne i København og Aarhus.

København

kl. 18:15-20:00
CSS, også kendt som det gamle kommunehospital
Lokale 35.-1.05.
Det vil sige i bygning 35, nede i kælderen og i lokale 05. Det er let at finde, hvis man kommer fra Gammeltoftsgade 15.

Aarhus

kl. 19:15-21:00
Matematisk Institut
Bygning 1530, Auditorium E
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

Medlemmer, der vil deltage i foredragene i Aarhus skal melde sig til hos Folkeuniversitetet i Aarhus på fuau.dk. og angive medlemsnummer samt en særlig kode, som giver gratis adgang.

Koden sender vi rundt til medlemmerne inden kurset starter. Den indtastes nederst på tilmeldingssiden i det sorte felt under
genvejen ”Specialaftaler”.