Astronomisk Selskabs generalforsamling 2018 – Dark Sky Møn

Lørdag den 14. april 2018 havde Astronomisk Selskab en hyggelig generalforsamling på Møn med foredrag og rundvisning i det lokale observatorium.

Før generalforsamlingen holdt Tom Axelsen foredrag om DARK SKY – Møn og om hvor vigtigt det er at bekæmpe lysforurening til gavn for planter, dyr og mennesker – og selvfølgelig muligheden for at se den smukke nattehimmel!

Generalforsamlingen:
Genvalgt formand og ny suppleant

generalforsamlingen blev Majken Brahe Ellegaard Christensen genvalgt som formand.
Peter Zethner-Møller blev genvalgt til bestyrelsen. Tillykke til dem begge!

Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg.

Peter Andreassen blev genvalgt som suppleant, mens Jordi Steen Forteza blev ny suppleant i stedet for Kasper Elm Heintz.

Velkommen til Jordi og tak til Kasper for en flot indsats – herunder hans store engagement i at få stablet Astronomisk Ungdom Danmark på benene.

Stigende medlemstal

Under generalforsamlingen blev også regnskab og budget vedtaget.

De fremmødte noterede sig med tilfredshed, at antallet af medlemmer de sidste par år er steget til næsten 700 mod tidligere 500-600 medlemmer.

Stigningen skyldes blandt andet foreningens arbejde med at skabe større synlighed.

Desuden er der lavet hvervekampagner med tilbud på jubilæumsbogen (især op mod jul),  som kasserer Julie Søgaard fik anerkendelse for at stå bag.

Husstandsmedlemskab

Nye medlemmer, der bor i samme husstand, kan nu tegne et husstandsmedlemskab på 450 kr, der gælder for op til 4 personer. Det blev vedtaget på generalforsamlingen.

Husstandens medlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter, men vil kun modtage ét eksemplar af KVANT.

Eksisterende medlemmer af foreningen, der bor sammen, vil ved opkrævningen for 2019 blive tilbudt husstandsmedlemskab.

Referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden snarest, forventeligt i løbet af april.

Damsholte Observatorium

Efter generalforsamlingen, der foregik på Nygammelsø B&B, gik vi i haven for at se nærmere på det næsten nybyggede Damsholte Observatorium. Læs mere om observatoriet

 

Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018 Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018 Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018 Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018 Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018 Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018 Astronomisk Selskab Generalforsamling 2018