Astrofotosektionen


Sektionen er i øjeblikket inaktiv. Har du lyst til at organisere medlemmer med interesse for fotografering af astronomiske objekter og fænomener så kontakt os. Astronomisk Forening støtter gerne grupper og sektioner under selskabet. Vi henviser til astroforum’s afsnit ‘ASTROFOTOS OG TEGNINGER

Historie:
Astrofotosektionen ved Ole Rømer Observatoriet 2007

Astronomisk Selskabs Astrofotosektion blev oprettet i 1994, men fotografiet har været anvendt af såvel fagastronomer som amatørastronomer helt tilbage til fotografiets opfindelse i midten af 1800-tallet.

Opgaver og aktiviteter:

Sektionen vil:

  • danne ramme om erfaringsudveksling blandt medlemmerne, f.eks. ved at arrangere møder og Astrotræf.
  • yde hjælp til medlemmer i Astronomisk Selskab, der selv ønsker at fotografere astronomiske objekter, f.eks. via personlig instruktion, møder, artikler, skriftlige vejledninger og elektronisk kommunikation.
  • afprøve astronomisk fotografisk udstyr og offentliggøre testresultaterne.
  • samarbejde med professionelle astronomer, f.eks. om dokumentation af astronomiske begivenheder som kometer og novaer.

Teknikker:

Sektionen dækker alle former for astrofoto – lige fra optagelser med fast stativ over simpel piggyback-fotografering til mere avanceret primær fokus-fotografering, CCD-optagelsesteknik og digital billedbehandling.

Udstyr:

Astrofotografering kan udøves med udstyr, der rækker fra et småbilledkamera med normaloptik monteret på et fotostativ over f.eks. et spejlreflekskamera med telelinse monteret oven på en reflektor med motor på drevet til f.eks. et CCD-kamera monteret på et instrument med lang brændvidde og koblet til en PC med software til digital billedbehandling.

Medlemskab:

Er åbent for ethvert medlem af Astronomisk Selskab med interesse for astrofotografering. Det er ikke nogen betingelse for medlemskab, at man er aktiv astrofotograf.

Sektionsleder:

Astrofotosektionen er i øjeblikket inaktiv. Hvis du kunne tænke dig at genoplive eller starte en sektion så kontakt info@astronomisk.dk