AstrofotosektionenAstrofotosektionen ved Ole Rømer Observatoriet 2007

Historie:

Astronomisk Selskabs Astrofotosektion blev oprettet i 1994, men fotografiet har været anvendt af såvel fagastronomer som amatørastronomer helt tilbage til fotografiets opfindelse i midten af 1800-tallet.

Formål:

Sektionen organiserer medlemmer med interesse for fotografering af astronomiske objekter og fænomener.

Opgaver og aktiviteter:

Sektionen vil:

  • danne ramme om erfaringsudveksling blandt medlemmerne, f.eks. ved at arrangere møder og Astrotræf.
  • yde hjælp til medlemmer i Astronomisk Selskab, der selv ønsker at fotografere astronomiske objekter, f.eks. via personlig instruktion, møder, artikler, skriftlige vejledninger og elektronisk kommunikation.
  • afprøve astronomisk fotografisk udstyr og offentliggøre testresultaterne.
  • samarbejde med professionelle astronomer, f.eks. om dokumentation af astronomiske begivenheder som kometer og novaer.

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet vil i høj grad afhænge af medlemmernes engagement.

Teknikker:

Sektionen dækker alle former for astrofoto – lige fra optagelser med fast stativ over simpel piggyback-fotografering til mere avanceret primær fokus-fotografering, CCD-optagelsesteknik og digital billedbehandling.

Udstyr:

Astrofotografering kan udøves med udstyr, der rækker fra et småbilledkamera med normaloptik monteret på et fotostativ over f.eks. et spejlreflekskamera med telelinse monteret oven på en reflektor med motor på drevet til f.eks. et CCD-kamera monteret på et instrument med lang brændvidde og koblet til en PC med software til digital billedbehandling.

Medlemskab:

Er åbent for ethvert medlem af Astronomisk Selskab med interesse for astrofotografering. Det er ikke nogen betingelse for medlemskab, at man er aktiv astrofotograf.

Sektionsleder:

Torben Taustrup
Tagmosevej 21H
8541 Skødstrup
tlf: 8699 3467
mobil: 6126 4013
e-mail: ttau@tocobs.org
web: http://www.tocobs.org