Aflysning af den ekstraordinære generalforsamling lørdag 27. august 2016

Aflysning af generalforsamling

Desværre er det nødvendigt at aflyse den ekstraordinære generalforsamling på lørdag 27. august. Indkaldelsen kunne læses i Kvant nr. 2, 2016, som udkom i maj.

Det skyldes primært at et medlem har påpeget at en formuleringsfejl i de nugældende vedtægter bevirker at generalforsamlingen formelt ikke er rettidigt indkaldt. Vi har konsulteret en advokat der kunne bekræfte at indkaldelsen ikke var sket rettidigt i juridisk forstand.

Den samme fejl findes også i forslaget til nye vedtægter, som blev foreløbigt vedtaget ved generalforsamlingen i april og som skulle have været bekræftet på lørdag.

Derfor er det nødvendigt at:

  1. Aflyse den ekstraordinære generalforsamling, der ikke ville have været gyldig.
  2. Arbejde videre med ordlyden i nye vedtægter, så en lignende situation undgås i fremtiden.

Bestyrelsen fremlægger et nyt forslag til vedtægter ved den næste ordinære generalforsamling, som vi holder på Orion Planetariet i Jels lørdag 22. april 2017. Da der således også er vedtægsændringer på dagsordenen og vi ikke forventer at mindst 2/3 af foreningens medlemmer møder op og stemmer for de nye vedtægter, bliver det igen nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Den holder vi 16. september 2017. Begge generalforsamlinger vil blive indkaldt med dagsordener og program i Kvant.

Den omtalte formuleringsfejl består i, at der i § 18. Stk. 1 står at bestyrelsen skal indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmødte til den ordinære generalforsamling, der stemmer for ændringen. Det var der ikke den 16. april – og det plejer der heller ikke at være.

I det tilfælde “indkalder bestyrelsen inden fjorten dages forløb til en ny generalforsamling” – citat fra vedtægterne. Derfor har bestyrelsen indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling. Torsdag 21. april – fem dage efter den ordinære generalforsamling – mødtes bestyrelsen og besluttede datoen. Vi sendte straks efter meddelelse om det til offentliggørelse i Kvant, hvor I kunne læse den, da bladet udkom i maj.

Imidlertid udgør det ikke en indkaldelse at vi har sendt besked til offentliggørelse i et medlemsblad. Det er først når bladet er indleveret til postvæsenet at indkaldelsen har fundet sted og det var det, der skulle være sket senest 30. april, to uger efter generalforsamlingen 16. april. I praksis ville det aldrig have været muligt at udsende en meddelelse gennem foreningens blad inden en frist på to uger. Det er derfor nødvendigt at tilrette formuleringen i vedtægterene, så det bliver muligt at overholde dem.

Vi beklager de gener,  aflysningen medfører for jer.

Se i øvrigt foreningens vedtægter.