Saturn og Mars på sommerhimlen

Planeterne Saturn og Mars

I månederne juni og Juli kan planeterne Saturn og Mars ses lavt på sydhimlen i den korte sommernat. De lyser begge kraftigt på himlen, så de kan ses om sommeren, hvor de lyse nætter ellers gør det svært at se de mere lyssvage objekter.

Mars lyser kraftigst med en tydelig orange farve. Den er nogenlunde lige så lysstærk som Jupiter, der er på vej ned i vest i starten af sommeren. Saturn er tydeligt den svageste af de tre planeter. Den står til venstre – øst for – Mars og lyser med et gulligt lys. Sammenlignet med Mars virker den nærmest lidt bleg.

Set gennem en astronomisk kikkert er det en helt anden sag. Her er Saturn et fascinerende syn. Selv en ganske lille stjernekikkert gør det muligt at se planetens karakteristiske ringsystem. De synlige ringe er omkring 280 000km i diameter. Tykkelsen på ringene er noget sværere at måle og forskellige dele af ringene er nok heller ikke lige tykke. Der er målinger, der tyder på at de tyndeste dele af ringene kan være helt ned til kun tyve meter. Under alle omstændigheder er de langt tyndere i forhold til deres udstrækning end f.eks. et stykke papir. Ringene består af små is- og klippeblokke.

Saturn selv er omkring 120 000km i diameter, ni gange så stor som Jorden. Den er ligesom Jupiter hovedsagelig opbygget af de lette gasser brint og helium og har ingen fast overflade. Det, vi ser som overfladen er i virkeligheden skyer i planetens ydre dele. I en kikkert kan man også se de største af Saturns over 60 måner. De fremtæder som stjerner i nærheden af planeten. Saturns største måne Titan er godt 5000km i diameter, den er større end planeten Merkur.

Mars er meget mindre, dens diameter er knap 6800km, omkring det halve af Jordens. Den er til gengæld meget tættere på os end Saturn, så de to planeter fylder nogenlunde det samme på himlen, 18″ (18 buesekunder).

Mars bevæger sig i sommerens løb i sin retrograde sløjfe, hvor den set fra Jorden bevæger sig frem og tilbage mellem stjernebillederne Vægten, Skorpionen og Ophiucus. Saturn står i Ophiucus hele 2016.

Se Mars og Saturn ved åbent hus-arrangementerne i Wieth-Knudsen Observatoriet fra lørdag 28. maj resten af juni og juli. Vi starter kl. 23 – det er ikke mørkt før.

I disse år ses Saturns ringe i nogenlunde samme vinkel som på dette billede, der er optaget med Hubble rumteleskopet i oktober 2000. Foto: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).
I disse år ses Saturns ringe i nogenlunde samme vinkel som på dette billede, der er optaget med Hubble rumteleskopet i oktober 2000. Foto: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).
Mars optaget fra Viking 1 rumsonden 22. februar 1980. Foto: NASA
Mars optaget fra Viking 1 rumsonden 22. februar 1980. Foto: NASA