Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Generalforsamling i Astronomisk Selskab

lørdag den 16. april 2016

Sted:
Brorfelde Observatoriet,
Observator Gyldenkernes Vej 7
4340 Tølløse (i værkstedet)

Program:

Kl. 11.00: Foredrag og rundvisning ved naturvejleder Thomas Juel Johansen omkring Brorfelde Observatoriet og planerne for dets fremtid som et flagskib i formidlingen af astronomien.

Kl. 12.00: Frokost (udgift dækkes af selskabet).
Kl. 13.00: Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 11. april 2015. (Referatet kan ses her)
 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år. Beretningen kan læses her
 4. Beretning fra sektioner og udvalg. Beretninger vil kunne læses her
 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab. Regnskabet fremlægges ved generalforsamlingen og kan ses her.
 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. Budgettet fremlægges ved generalforsamlingen
 7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Astronomisk Selskab. Kapitel IV, stk. 3 forslås ændret til (ændring markeret med fed skrift) : ”Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlige medlemmer, på foreningens hjemmeside, eller pr. post. Stedet for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen, der tilser en geografisk spredning af mødestederne, som svarer til medlemmernes fordeling over landet.”
 8. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra Torben Taustrup om at opdatere “Astro-Forum” med en ny og mere tidssvarende software, som vil gøre adgangen fra pc, smartphone og tablet mere brugervenlig. Forslaget blev ikke indsendt inden 1. februar og kan således ikke formelt medtages som et medlemsforslag, men bestyrelsen vil godt tage punktet op på egne vegne
 9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for tre år. Søren Lynggaard, Julie Søgaard og Steen Traberg-Borup er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg
 10. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Jessen-Hansen. Rand Tuma ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår Kasper Elm Heintz som anden suppleant
 11. Valg af formand for ét år. Bestyrelsen foreslår Johan Fynbo
 12. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Lærke og Bent Schou som revisorer og genvalg af Karsten Klindt-Jensen og Birgit Fejerskov som hhv. første og anden revisorsuppleant
 13. Eventuelt.

 

Billeder fra generalforsamlingen 2016

Referatet fra generalforsamlingen 16. april 2016

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan læses her.