Kvant – Tidsskrift for Fysik og Astronomi

Medlemmer af Astronomisk Selskab modtager tidsskriftet Kvant, der udkommer med fire numre om året. Det indeholder nyt fra naturvidenskabens frontlinie inden for astronomi, fysik og beslægtede forskningsområder. Det udgives i samarbejde med Dansk Fysisk SelskabDansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens udbredelse. Se mere om bladet på www.kvant.dk.

Knudepunktet er ophørt

I perioden 1990 til 2012 udgav Astronomisk Selskab herudover bladet Knudepunktet som foreningens medlemsblad med nyt om Astronomisk Selskab og andre foreninger. I 2012 besluttedes det at samle foreningens udgivelser i Kvant i stedet for at udgive to blade. Det stof, der indtil foråret 2012 blev bragt i Knudepunktet bringes nu dels i Kvant, dels via foreningens mailingliste og dels på disse sider på internettet.

Artikler bragt i Knudepunktet

Artikler bragt i Knudepunktet 2009 – 2011 kan downloades her.

Det astronomiske stof i bladet redigeres af:

Steen Lærke
Hegnsvang 4
2820 Gentofte
tlf. 2042 0069
email: astro@kvant.dk